Disclaimer

Eplus kan er niet voor instaan dat die informatie na verloop van tijd of op het

moment dat deze internetsite geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat Eplus geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze internetsite.